Nowa dostawa juz tu jest! 

Reklamacje i zwroty

UWAGA: Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo przed wysłaniem do nas paczki.

 

Reklamacja, rękojmia, zwrot:

Satysfakcja klientów jest priorytetem zarówno szwajcarskiej firmy Micro Mobility AG producenta hulajnóg Micro, jak i naszym jako dystrybutora produktów tej firmy w Polsce. Z najwyższą starannością przestrzegamy prawa naszych klientów do reklamacji towaru, zwrotów oraz zobowiązań wynikających z rękojmi.

Dokładamy wszelkich starań, by sprzedać i dostarczyć Państwu towar bez wad fizycznych i prawnych. Gdy jednak okaże się, że towar ma jakąś wadę mają Państwo prawo do złożenia reklamacji. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży, w szczególności gdy towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnialiśmy, a także gdy został wydany w stanie niezupełnym.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez nas lub osobę trzecią, za którą ponosimy odpowiedzialność albo przez Państwa, jeśli postępowaliście według instrukcji otrzymanej wraz z towarem. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

Dlatego mogą Państwo żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady lub złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. My z kolei możemy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas, a nadal jest wadliwy, wtedy mogą Państwo złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Ewentualne reklamacje prosimy kierować e-mail’em na adres: [email protected] lub za pośrednictwem poczty pod adres:

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przysługujących Wam praw i obowiązków związanych z reklamacjami, można do nas pisać pod adres [email protected] lub dzwonić pod numer 504 736 941, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, a my postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na Państwa pytania.

Odstapienie od umowy:

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie Micro Polska i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy w wyznaczonym terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres:

GUJAKA

Wisniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

albo przesłać na e-mail: [email protected]

Dla Państwo komfortu i wygody załączamy gotowy do wypełnienia druk odstąpienia od umowy, ale oświadczenie może być złożone także w innej formie (np. załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego), wymagana jest jednakże forma pisemna.

Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: [email protected], GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

Zwracany towar należy w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy odesłać na Państwa koszt na nasz adres

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

O ile to możliwe, prosimy o zwrot towaru wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.

Po otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić uiszczoną przez Państwa cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru. Zwrot należności nastąpi na konto, z którego dokonano zapłaty w przeciągu 2 tygodni od daty otrzymania przez nas towarów. Dla ułatwienia formalności mogą Państwo podać numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Prosimy pamiętać, że klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W razie zwrotu takiego towaru zastrzegamy sobie możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Państwa.

Więcej informacji o rękojmi, reklamacjach i odstąpieniu od umowy znajdą Państwo w naszym regulaminie zamieszczonym na stronie www.hulajnogimicro.pl, a także na stronach UOKiK i organizacji konsumenckich oraz w kodeksie cywilnym.