Super szybka dostawa! Wysyłamy w 24 godz. Zamów do 12:00 a hulajnogę otrzymasz następnego dnia.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Micro Polska

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Micro Polska, działający pod adresem www.hulajnogimicro.pl (zwany w dalszej części „sklepem Micro Polska” bądź „hulajnogimicro.pl”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „towarem/ami”), prowadzony jest przez firmę GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann ul. Wiśniowa 61 m. 5, 02-520 Warszawa, NIP 521 260 97 77, regon 141813900 zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx

GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann jest oficjalnym dystrybutorem produktów szwajcarskiej firmy Micro Mobility AG na Polskę.

2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamieszcza na stronie internetowej sklepu Micro Polska. Prezentowane na stronie internetowej www.hulajnogimicro.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu Micro Polska. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Jej koszt jest naliczany w trakcie realizacji zamówienia.

3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu Micro Polska jest firma GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann. Dokładamy wszelkich starań, żeby informacje podane w sklepie internetowym były wyczerpujące, jasne i zrozumiałe, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu:504 736 941, poczty elektronicznej (adres e-mail):[email protected]; Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

4. Klientem dokonującym zakupu towaru za pośrednictwem sklepu Micro Polska jest konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej.

5. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu Micro Polska są:

5.1. Klient, o którym mowa w powyższym pkt 4, oraz

5.2. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann, chyba że przed złożeniem zamówienia zastrzeżono inaczej i wskazano dane innego przedsiębiorcy. Wskazanie jako strony umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu Hulajnogi Micro podmiotu innego niż GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann oznacza, że podmiot ten zobowiązany jest do stosowania zasad określonych na stronie sklepu Micro Polska w miejsce GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann

6. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu Micro Polska zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamówienia klienta.

7. Miejscem realizacji dostaw towarów, nabywanych za pośrednictwem sklepu Micro Polska, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Złożone przez klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann lub w magazynie Micro Mobility AG . W przypadku niedostępności towarów, GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej sklepu Micro Polska przy opisie danego towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej sklepu Micro Polska nie oznacza, że dany towar jest dostępny. W przypadku niedostępności towaru, przy opisie którego nie było stosownej informacji, klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3.

II. Towar i jego cena

1. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej sklepu Micro Polska, przy opisie danego towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. W przypadku niedostępności towarów (wyczerpania) GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.hulajnogimicro.pl przy opisie danego towaru; w przypadku jednakże, gdyby GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamieściła stosowną informację o niedostępności danego towaru po przyjęciu zamówienia klienta, lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie miała możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar, GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zwróci Klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann , GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu Micro Polska podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu Micro Polska, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.hulajnogimicro.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową sklepu Micro Polska (www.hulajnogimicro.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W celu złożenia zamówienia Klient wykonuje co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

dodanie do koszyka zamawianych towarów;

wybór rodzaju dostawy; oznaczenia adresu dostawy (miejsca wydania rzeczy);

wybór formy płatności złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „KUP i zapłać”.

2. Klient składa firmie GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann wiążącą ofertę nabycia towarów po przejściu procedury składania zamówienia na stronie internetowej sklepu Micro Polska (www.hulajnogimicro.pl), tj. po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz po potwierdzeniu, iż ofertę składa, jako konsument, poprzez kliknięcie na przycisk "Zamawiam i płacę”.

3. Umowa sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu Micro Polska zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia klienta przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie Klienta informacji „Twoje zamówienie zostało przyjęte”.

IV. Potwierdzenie i zapis tekstu umowy

1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann na zasadach określonych w dziale „Ochrona danych osobowych”.

2. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann, adres pod który klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane klientowi na podany przez niego adres e-mail’owy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia klient może również wydrukować.

V. Termin i sposób dostawy

1. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od dnia przyjęcia przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zamówienia złożonego przez klienta; względnie od momentu otrzymania przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – przy płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie firmy. Jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj 1 do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych .

2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

VI. Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki towaru zakupionego w sklepie Micro Polska są uzależnione od wartości zamówionego towaru i są uiszczane w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote, 0/100 groszy) przy zakupach o wartości poniżej 300 zł brutto przy płatności z góry i 25 zł (dwadzieścia pięć złotych 0/100 groszy) przy wyborze formy płatności za pobraniem. Część towarów może być wysyłana w inny sposób (za pośrednictwem Poczty Polskiej), o czym klient zostanie powiadomiony niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zawarciu umowy).

2. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa towaru odbywa się w kilku etapach, klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki towaru wyłącznie jednokrotnie przy zamówieniach o wartości poniżej 300 zł.

VII. Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann

VIII. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:

1.1. płatność gotówką przy odbiorze towaru;

1.2. płatność przelewem na rachunek bankowy;

1.3 płatność poprzez serwis PayU GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.

2. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

2.1. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru;

2.2. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu płatności na koncie GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann;

IX. Dokumenty sprzedaży

1. Do przesyłki z towarem GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann dołącza dokument sprzedaży towaru na rzecz klienta w formie papierowej z zasztrzeżeniem punktu IX.2

2. Na wyraźne żądanie klienta GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann wystawia fakturę VAT i przesyła ją w formie elektronicznej na wskazany przez klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie Micro Polska i zwrócić towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru klient powinien w wyznaczonym w pkt X.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru kierując je na adres:

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

albo

przesłać na e-mail: [email protected]

Jeżeli klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: [email protected], GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann prześle klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt X.1 na wskazany powyżej adres pocztowy lub e-mail.

3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt X.2 - zwrócić GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann towar na adres wskazany poniżej:

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w pkt X.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym klient odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem pkt X.7 poniżej, GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez klienta cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru. W przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata) zwrot należności nastąpi na konto, z którego dokonano zapłaty w przeciągu 2 tygodni od daty otrzymania przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann towarów. Dla ułatwienia formalności klient może podać numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz klienta.

9. O ile to możliwe, zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz klienta, a także w oryginalnym opakowaniu.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.hulajnogimicro.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

11. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy kierować do sklepu Micro Polska e-maiowo na adres: [email protected] bądź za pośrednictwem poczty na adres:

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

lub

pod numerem telefonu 504 736 941, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 .

12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest (I) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (II) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (III) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

XI. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)

1. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann jest zobowiązana sprzedać i dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli: 3.1. Towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 3.2. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zapewniała; 3.3. Towar został klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Towar sprzedany ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann lub osobę trzecią, za którą GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann ponosi odpowiedzialność albo przez klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann

4. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.

5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres: [email protected] bądź za pośrednictwem poczty na adres:

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 504 736 941, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

7. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, klient ma prawo:

7.1 żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

7.2 złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann , a GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient zamiast zaproponowanego przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann.

10. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann na podany poniżej adres na koszt GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann. Koszty związane z odesłaniem przez klienta reklamowanego towaru GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Najczęściej stosowaną praktyką jest odebranie towaru od klienta przez firmę kurierską współpracującą z GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann z jej zlecenia i na jej koszt. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru klient wypełnia zgłoszenie reklamacyjne dostępne w postaci pliku pdf na stronie www.hulajnogimicro.pl, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.

Towar powinien być zwrócony na adres:

GUJAKA

Wiśniowa 40 lok. P-6

02-520 Warszawa

13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania towaru klientowi.

14. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień opisanych w poniższym pkt XII, o ile ujawnione przez klienta wady towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

XII. Gwarancja

1. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zwana w dalszej części niniejszego punktu XII „gwarantem”, gwarantuje sprawne działanie towaru, sprzedanego przez gwaranta na rzecz klienta (w dalszej części zwanego „reklamującym”) za pośrednictwem sklepu Micro Polska w okresie gwarancji trwającym dwa lata od daty wydania dowodu zakupu. Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny, a gdy naprawa nie będzie możliwa, GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann wymieni wadliwy towar na nowy.

2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez reklamującego kopii dowodu dostawy (zakupu) oraz kompletnie wypełnionego Zgłoszenia Gwarancyjnego dołączonego do przesyłki. Gwarant odbierze od reklamującego towar. W razie braku zasadności reklamacji (towar sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) gwarant poucza reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru oraz – w zależności od oświadczenia reklamującego zawartego w Zgłoszeniu gwarancyjnym – zwraca towar bez naprawy na adres reklamującego bądź dokonuje oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu – odpowiednio - koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej.

4. W terminie do 14 (czternastu) dni roboczych reklamujący zostanie powiadomiony o przyjęciu lub powodach odrzucenia reklamacji gwarancyjnej. Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Polski.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, dokręcanie śrub, użytkowanie zgodne z zaleceniami itp.

6. Gwarancją nie są objęte:

6.1. mechaniczne uszkodzenia towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,

6.2. czyszczenie towaru,

6.3. uszkodzenia i niesprawne działanie towaru wynikłe z: - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, - samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych, - użytkowania towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,

6.4. Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony,

6.5. akcesoria (materiały eksploatacyjne) do towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić w sklepie internetowym www.hulajnogimicro.pl

7. Ponowne reklamowanie towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji, daje gwarantowi uprawnienie do obciążenia reklamującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego towaru z/do siedziny firmy.

8. Naprawy towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie autoryzowanemu serwisowi hulajnóg Micro.

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji o towarze, zamówienia akcesoriów do towaru lub uzyskania informacji o zakresie ochrony gwarancyjnej (w szczególności – warunkach serwisu gwarancyjnego), należy kontaktować się telefonicznie numerem 504 736 941, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, za pośrednictwem e-mail [email protected] lub kierując korespondencję pod gwaranta: GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann ul. Wiśniowa 40 lok. P-6, 02-520 Warszawa.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień reklamującego (kupującego) wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej sklepu Micro Polska znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu Micro Polska nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu Micro Polska; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.hulajnogimicro.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu Micro Polska, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory pomiędzy klientem a GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu kSlient powinien dostarczyć do instytucji przez siebie wybranej, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).