Koszyk (0)

Nie masz produktów w koszyku.

Suma częściowa: 0,00 zł

Regulamin promocji „Gwarancja 4 lata”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Gwarancja 4 lata”, zwanej dalej „Promocją”, jest GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 61 m. 5, NIP: 521 260 97 77, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest objęcie sprzętu, a dokładnie hulajnóg dwukołowych w sklepie internetowym MICRO Polska pod adresem hulajnogimicro.pl dodatkowymi dwoma latami gwarancji na wady materiału i produkcyjne.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od  10 grudnia 2015 roku do północy 18 grudnia 2015 r.

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Każda hulajnoga dwukołowa zakupiona w sklepie internetowym MICRO Polska pod adresem hulajnogimicro.pl w czasie trwania Promocji będzie objęta dodatkowymi 2 latami (24 miesiące) gwarancji licząc od daty zakupu.

2. Szczegóły dotyczące gwarancji zamieszczone są na stronie hulajnogimicro.pl

3. Dodatkowe dwa lata (24 miesiące) gwarancji dotyczą tylko sprzętu zakupionego w sklepie internetowym MICRO Polska pod adresem hulajnogimicro.pl w okresie trwania Promocji

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających produkty w czasie trwania promocji jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

4. Aby wziąć udział w Promocji należy w czasie trwania Promocji:

4.1  Dokonać zakupu w sklepie internetowym MICRO Polska pod adresem hulajnogimicro.pl hulajnogi zabawki lub rowerka biegowego, lub hulajnogi sportowej, co zostanie potwierdzone przez sklep e-mailem wysłanym na adres podany przez klienta.

4.2  Promocją będzie objęty każdy zakupiony przez klienta sprzęt z kategorii hulajnogi dwukołowe niezależnie od ilości

5. Promocja będzie obowiązywać przez czas trwania Promocji lub do wyczerpania zapasów.

 

 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłosić na piśmie pod adresem mailowym: sklep@hulajnogimicro.pl lub listownie GUJAKA Anna Achmatowicz-Schwendimann, Wiśniowa 61 m. 5, 02-520 Warszawa

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony e-mailem zwrotnym lub listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu MICRO Polska, pod adresem hulajnogimicro.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny